Måleraflæsning

Procedure ved måleraflæsning:
Du skal indberette din årsaflæsning til Energi Fyn, som administrer denne del for os.

Du kan indberette din årsaflæsning på www.energifyn.dk via deres selvbetjeningsløsning.

I slutningen af december måned modtager du et aflæsningskort med posten.

Husk at vi stadig skal have adgang til måleren f.eks. ved kontrolmålinger.

Vi gør opmærksom på at du som forbruger har pligt til at holde øje med forbruget, så vandspild kan minimeres eller helt undgås. Du kan læse mere om vandspild her.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.