Regulativ

Regulativet fastsætter vandværkets forpligtelser overfor dig som forbruger og forbrugerens forpligtelser over for vandværket. Regulativet beskriver pligter og rettigheder begge veje og fungerer derfor som handelsbetingelser. 

Godkendt og gældende regulativ