Vores verden

Hvad er et vandværk egentlig for en kompliceret størrelse? Et vandværk som Hjadstrup & Omegns Vandværk er bygget for en del år siden, for så at blive udbygget og fyldt med moderne teknologi.

Der er sket en del siden vandværket blev bygget i 1967. Vandforbruget er faldet og medlemstallet er steget til 230 og så er energibesparende vandværksdrift kommet på dagsordenen.

Følg med os ind på Hjadstrup & Omegns Vandværk, så forklarer vi lidt om teknikken:

 • Først pumpes råvandet op fra grundvandet fra en af vores 2 boringer ude i indvindingsområdet.
 • Et filter  på den nederste del af røret, sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.
 • Det er vigtigt at vi ikke pumper vandet for hurtigt op af jorden, for så får vi meget skidt med op og vi risikerer at ødelægge vores boring.
 • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.
 • På vandværket pumpes vandet op i et rør i et aflukket rum, så det danner et springvand hvor vandet iltes.
 • Vidste du at vi ilter vandet for at frigive svovlbrinte?
 • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?
 • Vidste du at vandet løber ned i bassiner med et tykt lag sand (sandfiltre)?
 • Når vandet iltes frigives jern og mangan og det bliver derfor tilbageholdt i filtret.
 • Vidste du at et filter består af sandkorn i flere størrelser?
 • Vandet opbevares så i en rent-vands-tank under jorden indtil det skal ud til forbrugeren.
 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 3 frekvensstyrede pumper som vi bruger til at justere trykket i vandledningen alt efter forbruget.
 • Hver pumpe kan klare 10m3

På Hjadstrup & Omegns Vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Hygiejnen skal altid være i orden. Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver og du kan læse mere om vores vandkvalitet her.