Tilbageløbssikring

Det er vigtigt at vand fra vandinstallationen ikke løber tilbage i vandværkets ledningsnet og giver forurening. Det er meget vigtigt for Hjadstrup & Omegns Vandværk at tilbageløbssikringen bliver overholdt.

Dette er særligt relevant hvis ejendommen har pool, regnvandsanlæg, industri eller husdyrhold. Her skal tilbageløbssikringen kontrolleres hvert år.

Dit ansvar - din million regning, hvis uheldet er ude.
Lovgivningen på området er ikke ny, men på trods af det oplever vi at langt fra alle installationer er korrekt sikret. Det har vi taget konsekvensen af i Hjadstrup & Omegns Vandværk - Vi har installeret kontraventiler umiddelbart før måleren. Lige som du har pligt til at vedligeholde din vandmåler, har du også pligt til at vedligeholde denne kontraventil.

Der kan være tilfælde hvor yderligere sikring er nødvendig. Kontakt vandværket eller din autoriserede VVS-installatør, som kan vejlede dig.

Hvilken tilbageløbssikring er den korrekte?
Du skal kontakte din autoriserede VVS-installatør, som ved, hvilke normer, din tilbageløbssikring hører ind under. 

Tilbageløbssikringen skal placeres umiddelbart før det forurenende medie, og tilbageløbssikringens type er afhængig af hvilke kemiske stoffer, bakterier eller virus, der håndteres inde på installation.

Tilbageløbssikringer er inddelt i kategorier fra 1-5, og de bruges til forskellige formål afhængigt af hvor farligt det der forgår inde på installationen er.

Kategori Installation
1 Almindelig husholdning.
2 Vandet har skiftet smag, lugt, farve eller temperatur.
3 Der bruges stoffer der kan være sundhedsskadelige.
4 Der bruges stoffer der kan være giftige.
5 Der er tilstedeværelse af bakterier eller virus.